"> Ukoro Becik Kanggo Pitutur - Berbagi itu Indah

Ukoro Becik Kanggo Pitutur

Ukoro Becik Kanggo Pitutur

Ukoro Becik Kanggo Pitutur

      Jaman saiki urip sansaya mbingungake. Akeh tumindak sing ala nanging malah diuja, tumindak becik malah dicidra. Nanging sing kudu dieling – eling, senajan mbingungake, nanging sak bejo bejane wong kang ala utawa lali isih luwih becik wong kang becik utawa eling. Ing ngisor ono piro-piro unger-ungeran Ukoro Becik Kanggo Pitutur kang bisa digawe renungan kanggo kita kabeh nganani urip jaman saiki kanthi niat kita supoyo ngati ati. (Wacanen uga : Pitutur Becik Supoyo Urip Ayem Tentrem)

Ing ngisor ki Ukoro Becik Kanggo Pitutur :

 • “Ora kabeh wong seneng marang karo apa sing kita lakoni, ora popo, sing penting niate apik lan nglakoni sing bener.”
 • “kadang mripat iso salah ndelok, kuping salah krungu, lambe iso salah ngomong, nanging ati ora bakal iso diapusi”
 • “ojo gampang gumunan, ojo gampang getunan, ojo gampang kagetan, lan ojo gampang aleman”
 • “ing ngarso sung tulodho, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani”
 • “alam ora biso di lawan, awu seng semebar iku sejatine berkah gusti kanggo njaga kesuburan bumi jawa. Mulane ayo podo di syukuri wae”
 • “ojo pisan-pisan mabuk bondho, opo meneh mabuk kuoso, uripmu mesti bakal rekoso”
 • “dudu sanak,dudu kadang, yen mati melu kelangan”
 • “Gusti Allah mboten sare”
 • “durung punjul wes kesusu kaselak jujul kasesalan hawa cupet kapepetan pamrih,tangeh nedya anggambuh maring hyang wisesa”
 • “golek sempurnananing urip lahir batin dan kusumpurnaning pati”
 • “ojo dadi kacang kang lali karo kulite”
 • “adhang-adhang tetese embun, pasrah peparing marang gusti”
 • “ojo rumongso biso, nanging dadio kang biso rumangsa”
 • “sura dira jayaningrat, lebur dening pangastuti”
 • “sepiro gedhene sengsoro yen tinompo amung dadi coba”
 • “sak apik-apike wong yen awehi pitulung kanthi cara dedemitan”
 • “wong kang sabar rejekine jembar ngalah urip luwih berkah
 • “golek jodho ojo mung mburu endhaning warna, pala krama aja ngeceh-ngeceh banda”
 • “alang-alang dudu aling-alang”
 • “ngilo marang ghito’e dewe. sing uwis yo uwis”
 • “ampun mbedakaken marang lintune” (Wacanen uga artikel liyane ing : Amanda famous)
 • “gusti paring mergi kangge tyang ingkang purun teng merginipun”
 • “pusaka ingkang paling sekti iku dudu tombak,pedang lan keris,pusaka kang paling sekti yaiku dumunung ing jati diri”
 • “kawula namung saderma.mobah-mosik kersaning hyang sukmo”
 • “rela lan legawa lahir trusing batin”

      Tak kiro sak mene wae kumpulan Ukoro Becik Kanggo Pitutur sing bisa tak bagekno kanggo konco-konco lan dulur kabeh kanthi pangarep mugo – mugo ukoro Ukoro Becik Kanggo Pitutur ing dhuwur iku bisa digawe pitutur lan pituduh kita supaya iso ngati ati sak jerone urip ning ndonya sing ora suwe iki. (Wacanen uga artikel liyane ing : Ulang Tahun dalam Air Mata)

2 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *