"> Sapa Wani Rekasa Bakal Nemu Mulya - Berbagi itu Indah

Sapa Wani Rekasa Bakal Nemu Mulya

Sapa Wani Rekasa Bakal Nemu Mulya

Sapa Wani Rekasa Bakal Nemu Mulya

Sapa Wani Rekasa Bakal Nemu Mulya

      Siji meneh pitutur sing bakal isa digawe rerenungan kita kanggo sangu urip ing ndonya iki supaya ora ngongso- ongso sak jeroning nyambut gawe, kudu tlaten lan tekun nanging ora kemaruk. Sapa Wani Rekasa Bakal Nemu Mulya. (Wacanen uga Tandane Wong Sehat)

Iki salah sijine pitutur kang tak bagekno:

Rejeki iku ora iso ditiru….,

Senajan pada lakumu,

Senajan pada dodolanmu,

Senajan pada nyambut gawemu,

Hasil sing ditampa bakal beda-beda….,

Isa beda neng akehe bandha,

Isa uga ana neng Rasa lan Ayeme ati,

Yaaa iku sing jenenge Bahagia….

Kabeh iku saka tresnane Gusti kang Maha Kuwasa…..,

Sapa temen bakal tinemu,

Sapa Wani Rekasa Bakal Nemu Mulya.

Dudu akehe, nanging berkahe kang ndadekake cukup lan nyukupi….. 

Wis ginaris neng takdire menungsa yen apa sing urip kuwi

(Wacanen uga artikel liyane ing : Soal Pilihan Ganda tentang Operasi Hitung Aljabar)

Wis disangoni saka sing kuwasa, dalan urip lan pangane

Wis cemepak cedhak

kaya angin sing disedhot ben dinane….,

Nanging kadhang menungsa sulap mata lan peteng atine,

Sing adoh saka awake

katon padhang cemlorot ngawe-awe,

Nanging sing cedhak neng ngarepé lan dadi tanggung jawabe disia-sia kaya ora duwe guna.

Rejeki iku wis cemepak saka Gusti, ora bakal kurang

Anane kanggo nyukupi butuhe

Menungsa saka lair tekane pati….,

Nanging yen kanggo nuruti karep menungsa

sing ora ana watese, rasane kabeh cupet, neng pikiran ruwet, lan atine agawe bundhet.

Welinge wong tuwa,

apa sing ana dilakoni

lan apa sing durung ana

aja diarep-arep,

semelehke atimu,

Yèn wis dadi duwekmu bakal tinemu,

Yèn ora jatahmu, apa maneh kok ngrebut saka wong liya nganggo cara sing ala

Ya dienteni wae,

Iku bakal gawe uripmu lara, rekasa lan angkara murka sak jeroning kaluwarga,

Kabeh iku bakal sirna balik dadi sakmestine.

(Wacanen uga artikel liyane ing : Surat Terakhir untuk Sahabat Sejati)

Yen umpama ayem iku

mung bisa dituku karo akehe bandha

dekna rekasane dadi wong

sing ora duwe.

Untunge ayem isà diduweni sapa wae sing gelem ngleremke atine ing bab kadonyan,

Seneng tetulung marang liyan,

lan pasrahke

uripe marang GUSTI ALLAH Kang Maha Kuwoso..

Tak kiro sak mene wae pitutur becik arupo Sapa Sing ora wedi Rekasa Bakal Nemu Mulya sing iso tak sebarna dino iki. Muga – muga pitutur becik ing ndhuwur iku iso digawe pitutur kanggo kita kabeh. (wacanen uga artikel liyane ing : Angka 13 Bukan Pembawa Sial)

2 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *