"> Prasasat Godhong Garing - Berbagi itu Indah

Prasasat Godhong Garing

Prasasat Godhong Garing

Prasasat Godhong Garing

Prasasat Godhong Garing

Wengi sansaya atis

Nalika aku sesingidan ing sajroning swara kewan – kewan wengi

Kang digawa dening playune angin

Prasasat tan kendhat

Anggonku kulak warta adol pirungu

Ananging isih tansah mamring

(Wacanen ugo : Gotong Royong Gawe Dalan)

Aku wis pingin cecaketan

Panyuluhmu kang makantar-kantar

Madhangi jangkah lan jagatku sing dak pijak

Ana ngendi papanmu

Kowe lelana tapa brata

Tanpa pawarta tanpa swara

(Wacanen ugo artikel liyane ing : Genderuwo mau Dimakan Anak Kecil)

Aku kadya godhong garing

Kang kumleyang kabur kanginan

Ing jagat peteng lelimengan

Ambegan Nadya sesek

Jumangkah krasa luwih abot

Anggonku ngadhepi dina-dina ing ngarep

Mlakuku ora mantep

Turu ora iso sreg

(Wacanen ugo artikel liyane ing : Chasing Knowledge at beloved School)

Kagubet ribet lan ruwet

Adoh saka cahyamu

Pepedhut ing sakindering pandulu

       Tak kiro sak mene wae geguritan kanti aran Prasasat Godhong Garing sing bisa tak bagekno kanggo kita kabeh kanthi pangarep mugo – mugo geguritan ing ndhuwur iku bisa digawe renungan kanggo aku dhewe lan kita kabeh supaya iso tetep nduweni semangat sak jerone urip ning ndonya sing ora suwe iki. Aku nyuwun pangapuro menowo ono pitutur seng ora nyenengno. (Wacanen uga artikel liyane ing : Soal UKK Prakarya Kelas 7 SMP Bagian 2)

One Comment

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *