"> Ngumbara ing Petenge Wengi - Berbagi itu Indah

Ngumbara ing Petenge Wengi

Ngumbara ing Petenge Wengi

Ngumbara ing Petenge Wengi

Ngumbara ing Petenge Wengi

Wengi sansaya atis

Hawa sansaya adhem

Kodhok lan jangkrik padha nembang

Nuduhake kahanan wengi kang nyenyet

Pratandha para warga wis mlaku ana ing alam impen

Lintang ing tawang gumebyar anggawe padhang

Nambah semangat anggonmu mlaku

Ora kowe gagas lungkrahe awakmu anggone makarya mau

Kanggo njaga katentreman lan amane desamu

(Wacanen uga : Prasasat Godhong Garing)

Gubuk cilik iku dadi papan tatamu

Kenthongan ing tangan dadi senjatamu

Ora lali sarung ing pundhak kang dadi tandha tanggung jawabmu

Uruping geni kang dadi pepadhang lakumu

(Wacanen uga artikel liyane ing : No Way to Valentine’s Day)

Kabeh kowe lakoni kanthi ikhlas

Ora among modhal gumelan

Ora ngarep pawehing liyan

Amarga kabeh perlu kesadharan

(Wacanen uga artikel liyane ing : Bangga pada Negara Indonesia)

Thok… Thok… Thok…

Maling-maling padha lungaa

Lungaa saka desaku

Ojo nggawe kisruhe desaku

Goleka pakaryan kang luwih migunani tumrape liyan.

       Tak kiro sak mene wae geguritan kanti aran Ngumbara ing Petenge Wengi sing bisa tak bagekno kanggo kita kabeh kanthi pangarep mugo – mugo geguritan ing dhuwur iku bisa digawe nyemangati aku dhewe lan kita kabeh supaya tansah melu uri-uri kanggo jaga katentreman lan kenyamanan panggonan kampung lan negara kita. Aku nyuwun pangapuro menowo ono pitutur seng ora nyenengno. (Wacanen uga artikel liyane ing : Soal USBN Prakarya SMP Bagian 1)

One Comment

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *