"> Mobil Murah Nggarai Macet - Berbagi itu Indah

Mobil Murah Nggarai Macet

Mobil Murah Nggarai Macet

Mobil Murah Nggarai Macet

      Jaman saiki wis akeh tenan kendaraan ing dalan-dalan. Ora mung ono dalan gedhe, nanging ugo dalan cilik ugo tansah kebak kendaraan, saka motor, mobil cilik-cilik, sedengan nganti mobil gedhe-gedhe tansah ngebak’I dalan rino lan wengi. Saka mobil murah nganti mobil larang. Saka mobil biasa nganti mobil mewah.

      Ing kesempatan iki aku pengin ngudarake uneg-unegku kanthi aran Mobil Murah Nggarai Macet kang bisa digagas dening sapa wae sing maca tulisan iki. Senajan judule mobil murah, nanging sing marahi macet orang mung mobil murah thok, mobil larang ugo nggarahi macet. Langsung wae nang uneg-uneg ing ngisor iki: (Wacanen ugo : Sapa Wani Rekasa Bakal Nemu Mulya)

Mobil Murah Nggarai Macet

Ayo padha didangu

Opo iki sing jenenge jaman maju?

Dalan dalan macet kendaraan ora iso mlaku

Mobil murah akehe ora lumrah

Akeh sing bungah, nanging ora sithik sing susah

Macete dalan saiki sansaya ngombro-ombro

Mbukak lawang isine odhong-odhong

Akeh sing ndomblong,

Kamongko biyen dalane mlompong

Nanging saiki wis golong-golong

Mikir bensin marahi ngentekke kanthong

Dalan macet marahi empet

Kebul knalpot mripat dadi sepet

Rebutan dalan ben iso cepet

Ana ngendi-endi dalan macet

Macet macet terus macet lan macet

Opo saiki dalane wis mengkret

Mobil-mobil mlakune rendhet

Nggarai wong kebelet,

Pengen nguyuh nanging mung bisa ngempet

Ngrasakne kahanan nganti bundhet

(Wacanen ugo artikel liyane ing : Syukuri Sekecil Apapun Nikmat Yang Kau Terima)

Tulung . . . . .  Tulung

Sing ono ndhuwur ojo mbebingung

Adol mobil Mbok yao di etung

Mikir redana kang wis kadhung

Duit entek neng ati bingung

Ojo nganti nggarahi pikiran linglung.

      Tak kiro semene wae ung-uneg aran Mobil Murah Nggarai Macet sing iso tak udarake ing kesempatan iki kanthi penjaluk muga-muga iso migunani kanggo kita kabeh. Sing perlu digatek’ake yaiku orang mung mobil murah wae sing nggarai macet, nanging ugo mobil larang. (Wacanen ugo artkel liyane ing : Semangat dan Syukur dalam Perjalanan Hidup)

One Comment

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *