Mobil Murah Nggarai Macet

Mobil Murah Nggarai Macet

Mobil Murah Nggarai Macet

      Jaman saiki wis akeh tenan kendaraan ing dalan-dalan. Ora mung ono dalan gedhe, nanging ugo dalan cilik ugo tansah kebak kendaraan, saka motor, mobil cilik-cilik, sedengan nganti mobil gedhe-gedhe tansah ngebak’I dalan rino lan wengi. Saka mobil murah nganti mobil larang. Saka mobil biasa nganti mobil mewah.

      Ing kesempatan iki aku pengin ngudarake uneg-unegku kanthi aran Mobil Murah Nggarai Macet kang bisa digagas dening sapa wae sing maca tulisan iki. Senajan judule mobil murah, nanging sing marahi macet orang mung mobil murah thok, mobil larang ugo nggarahi macet. Langsung wae nang uneg-uneg ing ngisor iki: (Wacanen ugo : Sapa Wani Rekasa Bakal Nemu Mulya)

Mobil Murah Nggarai Macet

Ayo padha didangu

Opo iki sing jenenge jaman maju?

Dalan dalan macet kendaraan ora iso mlaku

Mobil murah akehe ora lumrah

Akeh sing bungah, nanging ora sithik sing susah

Macete dalan saiki sansaya ngombro-ombro

Mbukak lawang isine odhong-odhong

Akeh sing ndomblong,

Kamongko biyen dalane mlompong

Nanging saiki wis golong-golong

Mikir bensin marahi ngentekke kanthong

Dalan macet marahi empet

Kebul knalpot mripat dadi sepet

Rebutan dalan ben iso cepet

Ana ngendi-endi dalan macet

Macet macet terus macet lan macet

Opo saiki dalane wis mengkret

Mobil-mobil mlakune rendhet

Nggarai wong kebelet,

Pengen nguyuh nanging mung bisa ngempet

Ngrasakne kahanan nganti bundhet

(Wacanen ugo artikel liyane ing : Syukuri Sekecil Apapun Nikmat Yang Kau Terima)

Tulung . . . . .  Tulung

Sing ono ndhuwur ojo mbebingung

Adol mobil Mbok yao di etung

Mikir redana kang wis kadhung

Duit entek neng ati bingung

Ojo nganti nggarahi pikiran linglung.

      Tak kiro semene wae ung-uneg aran Mobil Murah Nggarai Macet sing iso tak udarake ing kesempatan iki kanthi penjaluk muga-muga iso migunani kanggo kita kabeh. Sing perlu digatek’ake yaiku orang mung mobil murah wae sing nggarai macet, nanging ugo mobil larang. (Wacanen ugo artkel liyane ing : Semangat dan Syukur dalam Perjalanan Hidup)

You may also like...

1 Response

  1. […]       Ular-ularan kanti aran Pitutur Becik Supoyo Urip Ayem Tentrem ing ngisor iki tak gawe sejatine kanggo aku dhewe, para sedulur lan para kanca kabeh sing pengi urip kepenak lan enak, ora nduweni rasa ngongso ongso lan nelongso senajan urip iki pancen rekoso. Aku njaluk sepuro menowo ular-ular iki ono sing nggrai para kanca lan sedulur dadi duko. Tjuanku nyebarno artikel iki mung kanggo pangeling-eling. Niatku mung bakal nguri-uri opo kang dadi nasehat lan wejangane bapa biyung lan simbah mbok menowo anane tulisan iki iso dadi dasar aku, kancaku, sedulurku, anakku, lan putuku mbesok anggone nglakoni kewajiban urip, biso toto titi tentrem kerto raharja. (Wacanen ugo : Mobil Murah Nggarai Macet) […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *