"> Lelakon Bareng Petenge Wengi - Berbagi itu Indah

Lelakon Bareng Petenge Wengi

Lelakon Bareng Petenge Wengi

Lelakon Bareng Petenge Wengi

Lelakon Bareng Petenge Wengi

Sumribit angin ngelus langit sore

Srengenge kang kang budhal ndelik ana kulon

Katon suminare endah warna kuning jingga

Manuk sriti bali ing pucuking cemara

(Wacanen ugo : Gumulung Obak Laut)

Nganti tekaning wengi sing nyenyet

Gawang-gawang katon pasuryanmu

Gawe tambah kekesing angin sore

Tumlawung rasa kang ngulandara

(Wacanen ugo artikel liyane ing : Ternyata Kita Sudah Kaya)

Wengi bakal tumeka maneh

Kahanan peteng podho nyopo

Bareng karo wewayanganmu

Kang bakal ngebaki impen petenging wengi

(Wacanen ugo artikel liyane ing : Soal Pilihan Ganda Materi Musyawarah)

Lumaku urip turut petenging lurung

Bakal gawang-gawang campur mega-mega

Apa kudu tak buwang bareng karo lumingsiring wengi ?

      Tak kiro sak mene wae geguritan kanti aran Lelakon Bareng Petenge Wengi sing bisa tak bagekno kanggo kita kabeh kanthi pangarep mugo – mugo geguritan ing dhuwur iku bisa digawe renungan aku dhewe lan kita kabeh supaya iso ngati ati sak jerone urip ning ndonya sing ora suwe iki. Aku nyuwun pangapuro menowo ono pitutur seng ora nyenengno. (Wacanen uga artikel liyane ing : Rintangan Penyemangat Dalam Perjuangan)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *