"> Lakon Wayang Jaman Saiki - Berbagi itu Indah

Lakon Wayang Jaman Saiki

Lakon Wayang Jaman Saiki

Lakon Wayang Jaman Saiki

      Jaman saiki urip sansaya mbingungake. Akeh tumindak sing ala nanging malah diuja, tumindak becik malah dicidra. Nanging sing kudu dieling – eling, senajan mbingungake, nanging sak bejo bejane wong kang ala utawa lali isih luwih becik wong kang becik utawa eling. Ing ngisor ono geguritan kang bisa digawe renungan kanggo kita kabeh nganani urip jaman saiki kanthi atetenger Lakon Wayang Jaman Saiki

Lakon Wayang Jaman Saiki

Lelakune kaya semar

Ning kok watake cepet nesu?

Iku ngono jenenge semar palsu

Semar iku pamomong sejati

Ngelingake sing padha lali

(Wacanen uga : Pituture Pinisepuh sing Kudu Digatekno)

Ana lakon carangan Semar mantu

Para penggedhe tulus anggone mbantu

Amarga tumindake semar tansah mituhu

Pangucape sansaya digugu.

Saiki uga ana Semar sing arep mantu

Golek modal kathik luru-luru

Iku ngono jenenge semar palsu

Lelakune kaya Petruk

Senenge ndombani kang maruk

Iku ngono jenenge petruk palsu

Ora payu, amarga modale mung idu

Ana maneh wujude sengkuni

Senenge adul-adul lan golek bathi

Apa maneh yen wis korupsi!

Kabeh ora ana kang wani

(Wacanen uga artikel liyane ing : Berkah Kondisi Bertambahnya Ketaatan)

Alasane golek redana

Amrih negara akeh bandha, lan kawula uripe mulya

Pungkasane mung epok-epok wae

Sejatine kanggo mblendhuke wetenge dhewe

Iku sengkuni jaman saiki jenenge

Apa iki jaman edan?

Sing tindak dora padha ura-ura

Sing welas asih padha disingkrih

      Tak kiro sak mene wae geguritan Lakon Wayang Jaman Saiki sing bisa tak bagekno kanggo kita kabeh kanthi pangarep mugo – mugo geguritan Lakon Wayang Jaman Saiki ing dhuwur iku bisa digawe renungan kita supaya iso ngati ati sak jerone urip ning ndonya sing ora suwe iki. (Wacanen uga artikel liyane ing : Jadwal Waktu Sholat Up To Date)

2 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *