Category: Geguritan

Mburu Ilmu Kanggo Nguber Cita-Cita 1

Mburu Ilmu Kanggo Nguber Cita-Cita

Mburu Ilmu Kanggo Nguber Cita-Cita

Mburu Ilmu Kanggo Nguber Cita-CitaMburu Ilmu Kanggo Nguber Cita-Cita

Ora leren olehku mburu ilmu

Esok awan wengi aku tansah sinau

Kanggo nentoake cita-citaku

Sak durunge turu aku sinau

Sak wise tangi turu aku ugo sinau

(Wacanen ugo : Donga Kanggo Ibu) read more

Donga Kanggo Ibu 2

Donga Kanggo Ibu

Donga Kanggo Ibu

Donga Kanggo Ibu

Donga Kanggo Ibu

Ibu…

Sakjerone esemmu ana keselmu

Rino wengi kerjo, tanpa rasa lesu

Tansah kuat, tanpa sambat

Mung kanggo ngramut aku

(Wacanen ugo : Ngumbara ing Petenge Wengi)

Ibu…

Tetep sabar ngadepi ndableke polah tingkah awakku read more

Ngumbara ing Petenge Wengi 1

Ngumbara ing Petenge Wengi

Ngumbara ing Petenge Wengi

Ngumbara ing Petenge Wengi

Ngumbara ing Petenge Wengi

Wengi sansaya atis

Hawa sansaya adhem

Kodhok lan jangkrik padha nembang

Nuduhake kahanan wengi kang nyenyet

Pratandha para warga wis mlaku ana ing alam impen

Lintang ing tawang gumebyar anggawe padhang read more

Prasasat Godhong Garing 1

Prasasat Godhong Garing

Prasasat Godhong Garing

Prasasat Godhong Garing

Prasasat Godhong Garing

Wengi sansaya atis

Nalika aku sesingidan ing sajroning swara kewan – kewan wengi

Kang digawa dening playune angin

Prasasat tan kendhat

Anggonku kulak warta adol pirungu

Ananging isih tansah mamring read more

Gotong Royong Gawe Dalan 1

Gotong Royong Gawe Dalan

Gotong Royong Gawe Dalan

Gotong Royong Gawe Dalan

Gotong Royong Gawe Dalan

Sesrawungan karo kanca lan dulur tansah guyup rukun

Kanggo ngupoyo kasil kang apik

Kesel awak ora usah dirasakake

Senajan abot gaweane ayo padha dilakaksnaake

(Wacanen uga : Tansah Eling Kahanan Biyen) read more

Tansah Eling Kahanan Biyen 1

Tansah Eling Kahanan Biyen

Tansah Eling Kahanan Biyen

Tansah Eling Kahanan Biyen

Tansah Eling Kahanan Biyen

Pitulas tahun kepungkur aku lan sliramu nate mlaku bebarengan ana dalan kene

Sak wise kuwi ora nate ketemu maneh

Sliramu lan sliraku wis beda ora kaya biyen nalika sliramu isih tak kanthi read more

Nggegirisi urip jaman saiki 1

Nggegirisi urip jaman saiki

Nggegirisi urip jaman saiki

Nggegirisi urip jaman saiki

Nggegirisi urip jaman saiki

Akeh janji ora ditetepi,

Wong nrajang sumpahe dhewe.

Manungsa padha seneng tumindak ala

Tan nindakake ukum allah.

Bareng jahat diangkat-angkat,

Bareng suci dibenci.

Akeh manungsa ngutamakake reyal, read more

Lelakon Bareng Petenge Wengi 0

Lelakon Bareng Petenge Wengi

Lelakon Bareng Petenge Wengi

Lelakon Bareng Petenge Wengi

Lelakon Bareng Petenge Wengi

Sumribit angin ngelus langit sore

Srengenge kang kang budhal ndelik ana kulon

Katon suminare endah warna kuning jingga

Manuk sriti bali ing pucuking cemara

(Wacanen ugo : Gumulung Obak Laut) read more

Gumulung Obak Laut 0

Gumulung Obak Laut

Gumulung Obak Laut

Gumulung Obak Laut

Esuk kang padhang njingglang tanpa mendhung…putih suci

Cahyane bagaskara padhang nyinari bumi pertiwi

Banyu laut kang maune antheng glinteng kaya bayi turu angler kepati

Nuduhake marang manungsa kabeh sektine Gusti read more

Sakwise Riyaya Mungkur 0

Sakwise Riyaya Mungkur

Sakwise Riyaya Mungkur

Sakwise Riyaya Mungkur

Sakwise Riyaya Mungkur

Riyayané wis mungkur

Sakwise kumpul karo sedulur

Kang nggarai seduluran tambah akur

Sakwise dosa lan salah padha lebur

Wayahe saiki sanak sedulur wis padha kundur

(Wacanen uga : Mumpung Waras Ibadah Seng Ikhlas) read more